İmaj Src-Üdy-Ody Kursu-Psikoteknik-İş Makinalari-Samsun - İlkadim

İmaj Src-Üdy-Ody Kursu-Psikoteknik-İş Makinalari-Samsun - İlkadim

İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak No-2 İlkadım, Samsun
Cep Onaylı
Online
Gold
Vitrin
Mesaj Gönder
İmaj Src-Üdy-Ody Kursu-Psikoteknik-İş Makinalari-Samsun - İlkadim
Recep Karaoğlu
İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak No-2
İlkadım , Samsun
İmaj Src-Üdy-Ody Kursu-Psikoteknik-İş Makinalari-Samsun - İlkadim Src1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Src 2 Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Src 3 Uluslararası  Eşya-Kargo Taşımacılığı Src 4 Yurtiçi  Eşya-Kargo Taşımacılığı Src 5 Tehlikeli Madde

İmaj Src-Üdy-Ody Kursu-Psikoteknik-İş Makinalari-Samsun - İlkadim Hakkında

Mesleki Yeterlilik Belgesi türleri; üst düzey yönetici (ÜDY), orta düzey yönetici (ODY) ve sürücü (SRC) türü mesleki yeterlilik belgesi olmak üzere üç ana grupta değerlendirilir.

 Bunlar faaliyet alanlarına göre;

 a) ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

 1) ÜDY1 uluslararası yolcu taşımacılığı

 2) ÜDY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

 3) ÜDY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

 4) ÜDY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

 b) ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

 1) ODY1 uluslararası yolcu taşımacılığı

 2) ODY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

 3) ODY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4) ODY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

 c) SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

 1) SRC1 uluslararası yolcu taşımacılığı

 2) SRC2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

 3) SRC3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

 4) SRC4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

 5) SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı

 olarak düzenlenir ve verilir.

 ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alacakların asgari lise veya dengi meslek lisesi mezunu olmaları şarttır.

 Mesleki Yeterlilik Belge Türlerinin Derecelendirilmesi

 Mesleki Yeterlilik Belge türlerinin derece itibarıyla birbiri ile münasebetleri aşağıdaki gibidir;

 ÜDY1 türü belge sahibi olanlar, ÜDY2,ODY1 ve ODY2 belge türlerini,

 ÜDY2 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,

 ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,

 ÜDY4 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,

 ODY1 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,

 ODY3 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,

 SRC1 türü belge sahibi olanlar, SRC2 belge türünü,

 SRC3 türü belge sahibi olanlar, SRC4 belge türünü,

 almış kabul edilir.

Herhangi bir tür Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibinin başka tür Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için;

 a) Talep ettiği Mesleki Yeterlilik Belgesi türüne ait şartları haiz olması,

 b) Eğitim müfredat programlarına göre gerekiyor ise fark derslerine devam ederek yapılacak sınavlarda başarılı olması gerekir.

 

SRC 1 Belgesi Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC 1 Belgesini alabilmek için ilkokul mezunu olmak yeterlidir. SRC 1 Belgesi alabilmek için küçük otobüs kullanacakların 19, büyük otobüs kullanacakların ise 26 yaşından gün almaları gerekmektedir. B-C-D-E Ehliyetlerinden birine sahip olunması yeterlidir.

SRC 2 Belgesi Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin alması geren mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC 2 Belgesini alabilmek için ilkokul mezunu olmak yeterlidir. SRC 2 Belgesi alabilmek için küçük otobüs kullanacakların 19, büyük otobüs kullanacakların ise 26 yaşından gün almaları gerekmektedir. B-C-D-E Ehliyetlerinden birine sahip olunması yeterlidir.

SRC 3 Belgesi Uluslararası yük ve eşya taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC 3 Belgesini alabilmek için ilkokul mezunu olmak yeterlidir. SRC 3 Belgesi alabilmek için 19 yaşından gün alınması gerekmektedir. B-C-D-E Ehliyetlerinden birine sahip olunması yeterlidir.

SRC 4 Belgesi Yurtiçi yük ve eşya taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC 4 Belgesini alabilmek için ilkokul mezunu olmak yeterlidir. SRC 4 Belgesi alabilmek için 19 yaşından gün alınması gerekmektedir. B-C-D-E Ehliyetlerinden birine sahip olunması yeterlidir.

SRC 5 Belgesi Tehlikeli Madde taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC 5 Eğitimine SRC 3 veya SRC 4 belgesi olan sürücüler katılabilir.

Üst düzey yönetici (ÜDY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumundaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

 Orta düzey yönetici: Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

Mesleki Yeterlilik Eğitiminden Muafiyet
Aşağıdaki vasıflara sahip olanlardan;
a) Yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olmaları kaydıyla;
1) Üniversitelerin/Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,
2) Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar,
3) ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler,
mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
b) Yüksek okul mezunları, yapılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları kaydıyla mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Mesleki Yeterlilik Eğitiminden ve Sınavından Muafiyet

Aşağıdaki vasıflara sahip olanlar mesleki yeterlilik eğitiminden ve sınavından muaftırlar. Bunlara, talep etmeleri halinde doğrudan;
a) Üniversitelerin/Yüksekokulların dört yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlara ilgili ODY,
b) Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle daire başkanı, bölge müdürü veya daha üst unvanla görev yapmış olanlar ile Ulaştırma Bakanlığı baş müfettişleri ve hukuk müşavirlerine talep ettikleri ÜDY,
Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü, bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlara talep ettikleri ODY,
c) Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlara talep etmeleri halinde ilgili SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Tehlikeli madde taşımacılığı alanında sürücü olarak çalıştığını belgeleyenlerin eğitim ve sınava girmeksizin doğrudan SRC5 türü mesleki yeterlik belgelerini alabilmeleri mümkün değildir. Eğitim almaları ve sınava girmeleri zorunludur.

TANITIM VİDEOSU

FİRMA TEKİL ZİYARETÇİLERİ

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Copyright, Her hakkı saklıdır.cepfirma.com | 2019

Iyzico
Türkiye'nin En Kapsamlı Firma Rehberi (cepfirma.com)