TUĞRA Akademi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı TMGD Eğitim Merkezi ve SRC-5 Kursu Samsun

Tuğra Akademi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tmgd Eğitim Merkezi Ve Src-5 Kursu Samsun

Çiftlik Mahallesi, Lise Caddesi. Huzur Apartmanı No : 42 / 2 Posta 55060 İlkadım, Samsun
Cep Onaylı
Gold
Vitrin
Mesaj Gönder
Tuğra Akademi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tmgd Eğitim Merkezi Ve Src-5 Kursu Samsun
Recep Karaoglu
Çiftlik Mahallesi, Lise Caddesi. Huzur Apartmanı No : 42 / 2 Posta 55060
İlkadım , Samsun

Tuğra Akademi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tmgd Eğitim Merkezi Ve Src-5 Kursu Samsun Hakkında

ADR NEDİR ?

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) , tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir.

Söz konusu tehlikeli maddeler; Yanıcı-patlayıcı-yakıcı-bulaşıcı-radyoaktif-aşındırıcı-özellikteki sıvı,katı ve gaz tüm maddelerdir.

    Tehlikeli Maddeler Nelerdir?

Tehlikeli Maddeler fiziksel, kimyasal ve yapı özelliklerine ve neden olabilecekleri tehlikelere göre sınıflandırılmaktadır.

 

Tehlike Madde Sınıfları

Sınıf              Sınıfın Tanımlanması

   1                    Patlayıcı Madde ve Nesneler

    2                    Gazlar
    3                    Yanıcı Sıvı Maddeler 
    4.1                 Yanıcı Katı Maddeler
    4.2                 Kendi Kendine Yanan Maddeler
    4.3                 Su ile temas halinde tehlikeli gazlar çıkaran maddeler 
    5.1                 Yakıcı (oksitleyici) Maddeler
    5.2                 Organik Peroksitler
    6.1                 Zehirli Maddeler
    6.2                 Bulaşıcı Maddeler 
    7                    Radyoaktif Maddeler
    8                    Aşındırıcı/ Asidik Maddeler
    9                    Farklı Tehlikeleri olan Madde ve Nesneler 

 

    SRC 5 / ADR BELGESİ

Karayoluyla ADR'ye tabi  tehlikeli madde  (patlayıcı,benzin, mazot, LPG, LNG, asit, alkol, azot gazı, oksijen gazı, radyoaktif maddeler, zehirli maddeler ... v.b) taşımacılığı yapan ticari araç sürücülerinin almak zorunda oldukları uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik eğitim belgesidir.ADR eğitimi ve belgesi kursa ve sınava tabi olup muafiyeti yoktur.Tehlikeli madde ve atık taşıyan tüm ticari araç sürücüleri Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilmiş Mesleki Yeterlilik Eğitim kurumlarına müracaat ederek gerekli eğitimleri almak ve merkezi sınavlara girip başarılı olmak zorundadırlar.SRC-5/ADR belgeleri 5 yıl süreyle geçerlidir.Süre bitiminde sürücler yenileme eğitimine katılarak yeniden sınava girmek zorundadırlar.

ADR(SRC-5) belgesi alabilmek için en az ilkokul mezunu olmak ve SRC-3 yada SRC-4 belgelerinden birine sahip olmak gereklidir.ADR eğitimi Temel Eğitim ve Tanker Eğitimi olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır.Sadece kapalı kasa araclar, tenteli araçlar veya diğer araçlarla ambalajlı tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücüler Temel Eğitim Sertifikası almaları yeterlidir.Tehlikeli maddeleri sabit tanklar yada portatif tank konteyner ile taşıyacak sürücüler Temel Eğitim sertifikasının yanında Tanker Eğitim Sertifikası da almak zorundadırlar.

Temel Eğitim 18 saat teorik ve 1 saat uygulama eğitiminden oluşur.Temel eğitim sınavında 25 soru sorulur, 60 ve üzeri puan alan sürücüler  sınıf 1 ve sınıf 7 hariç olmak üzere ADR Temel Eğitim Sertifikası almaya hak kazanırlar.

Tanker Eğitimi 12 saat teorik ve 1 saat uygulamalı tanker eğitiminden oluşur.Tanker sınavında 15 soru sorulur, 60 puan ve üzeri puan alan sürücüler ADR Tanker Sertifikası almaya hak kazanırlar.

SRC 5 / ADR eğitimi için gerekli evraklar:

 1. 2 Adet Fotoğraf
 2. Ehliyet Fotokopisi
 3. TC Kimlik No İşlenmiş Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. Eğitim Durumunuza Göre Diploma, Tasdikname ya da Öğrenci Belgesi Fotokopisi
 5. SRC 3 veya SRC 4 mesleki yeterlilik belgesinin fotokopisi
 • Tehlikeli Yük Taşımacılığı (ADR) Eğitimi Müfredatı:
 1. ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 18 saat teorik, 1 saati uygulama olmak üzere toplam 19 ders saati olarak asgari aşağıdaki hususları içerir:
  1. Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel hükümler,
  2. Başlıca tehlikeli madde sınıfları,
  3. Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin bilgiler,
  4. Farklı tehlikeli madde sınıfları için geçerli olan önleyici ve güvenlik tedbirleri,
  5. Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),
  6. İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,
  7. Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,
  8. Taşıt üzerindeki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,
  9. Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,
  10. Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,
  11. Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,
  12. Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
  13. Deniz ve Hava Limanlarına tehlikeli yük getiren veya limanlardan yük alan araç sürücülerine yönelik ilgili Uluslararası sözleşmeler kapsamında genel bilgiler,
  14. Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,
  15. Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kazaların önlenmesi, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlarda alınması gereken önlemler vb.),
  16. Güvenlik bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin),
  17. Yükleme emniyetine ilişkin genel hükümler,
  18. Yükleme emniyetini sağlayan ekipmanların tanıtımı,
  19. Tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçlarda bulunması gereken evrakların tanıtımı,
 2. ADR Tank Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank Eğitimi en az 12 saat teorik, 1 saati uygulama olmak üzere toplam 13 ders saati olarak asgari aşağıdaki hususları içerir.
  1. Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan taşıtların davranışları,
  2. Taşıtların özel gereklilikleri,
  3. Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemleriyle ilgili genel teorik bilgi,
  4. Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay işareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası vb).
 1. ADR Sınıf 1 Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 1 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.
  1. Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin özel tehlikeler,
  2. Sınıf 1’e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin özel gereklilikler.
 2. ADR Sınıf 7 Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 7 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.
  1. İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler,
  2. Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, elleçlenmesi, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin özel gereklilikler,
  3. Radyoaktif malzeme taşıyan araçların karıştığı bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.

         Tehlikeli Yük Taşımacılığı Yenileme Eğitimleri:

 1. Yenileme Eğitimleri düzenli aralıklarla devam edilen bilgi yenileme programları olup, şoförlerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek, yeni teknik, yasal düzenleme ve tehlikeli maddelerle ilgili gelişmeleri kapsar.
 2. Yenileme Eğitimleri, ilk temel veya ilk uzmanlık eğitimleri için belirlenen sürelerin en az yarısı kadar olacaktır.

TANITIM VİDEOSU

FİRMA TEKİL ZİYARETÇİLERİ

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Copyright, Her hakkı saklıdır.cepfirma.com | 2019

Iyzico
Türkiye'nin En Kapsamlı Firma Rehberi (cepfirma.com)