Tmgd - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

Fotoğrafları Büyüt

Tmgd - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Hakkında

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

2010 yılında ADR ye taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır.Bu hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu ile ilgilidir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Nasıl TMGD Olunur?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak isteyenlerin Fen (Fizik,kimya,biyoloji,istatistik,matematik) ve Mühendislik alanlarında lisans mezunu olmaları veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak ve UDHB tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından 64 saatlik TMGD eğitimini alarak sonrasında Ulaştırma Bakanlığı'nın yapacağı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. TMGD olmak için 70 puan almak gerekir.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimine Kimler Katılmalı?

 • Tehlikeli madde üreten, taşıyan, depolayan, elleçleyen, etiketleyen ve ambalajlayan firmaların tehlikeli maddeler konusunda uzmanlaşmak isteyen yöneticileri
 • Tehlikeli maddeler konusunda hızlı bir kariyer hedefleyen herkes
 • Akademisyenler
 • Firma bünyesinden veya ayrı bir danışmanlık faaliyeti olarak yetkili TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak çalışmak isteyenler veya bu konuda kendilerine veya firmalarına ciddi bir bilgi ve uzmanlık yaratmak isteyenler

Sektördeki TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İhtiyacı Nedir?

Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almış ve alması gereken firmalardan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğunu 01 Temmuz 2015 tarihinde başlamıştır. 2016 sonu itibariyle de yaklaşık 20.000 adet Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenmiştir. Buna karşılık bu döneme kadar yaklaşık 5.500 adet TMGD bulunmaktadır.

TMFB alan işletmelerin yaklaşık ½ sine “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” Geçici 2 inci maddesi ile de bazı faaliyet türlerine 01/01/2018 tarihine kadar geçici bir muafiyet sağlanmıştır. Bunların arasında özellikle nakliyeciler ve benzin istasyonları gelmektedir. Ulaştırma Bakanlığı otellerden ve Hastanelerden de TMFB belgesi almalarını istemiştir. Bu da gösteriyor ki özellikle 2018 yılı  itibariyle ve denetimlerin artmasıyla TMGD ihtiyacı artmaya devam edecektir.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak Nasıl Çalışabilirim

1- TMGDK Yetki Belgesi olan bir firmada tam zamanlı istihdam edilerek toplam 8 firmaya danışmanlık edilebilir.

2- TMFB (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi) sahibi bir firmanın tam zamanlı çalışanı olarak en fazla 5 şubesine danışmanlık verilebilir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi ve TUGEM

TUGEM olarak ülkemizde çevrenin, insanların ve hayvanların korunmasına katkı sağlama prensibimiz doğrultusunda TUGEM Eğitim Kurumları olarak, 6 yıllık Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (DGSA) tecrübemizle, T.C. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’ndan aldığımız yetkiyle TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimlerimizi  veriyoruz. Türkiye'deki bir çok TMGD Eğitmenini biz yetiştirdik ve bununla gurur duyuyoruz. Ayrıca uyguladığımız etkin eğitim ve sonrasındaki destek sistem sayesinde sınavlarda yüksek başarı oranlarına ve yüksek puanlara ulaşıyoruz.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimlerimizde IRU Academy Akreditasyonu ve Diploması

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimi ve sınavı zor bir süreç olmakla beraber, sınav kazanıldıktan sonra da üzerine çalışılmaya devam edilmesi gereken bir iştir. Sadece sınavı geçmek için değil, esas sonrasında vereceğiniz hizmette başarılı olmanız için eğitimi, bu işi hem eğitim hem de danışmanlık ayağında yapan, tecrübeli isimlerden almakta fayda vardır. TUGEM olarak bu noktaya verdiğimiz önem doğrultusunda kendimizi her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz ve son olarak TMGD Eğitimlerimizi, Türkiye'de tek olarak, IRU Academy (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) akreditasyonu ile vermeye başladık. TMGD eğitimini bizden alıp başarıyla bitiren katılımcılarımız TMGD Eğitim Tamamlama sertifikasının yanında uluslararası geçerliliği olan IRU Academy sertifkasının da sahibi olacaklar.

İstanbul'da Anadolu Yakası (Maltepe) ve Avrupa Yakası (Florya) ile İzmir olmak üzere 3 şubemizde verdiğimiz eğitimlerle ve yaptığımız çalışmalarla tehlikeli maddelerin sebep oldukları kazaları önlemeyi hedeflemekteyiz.

Eğitimlerimizde akreditasyonuna sahip olduğumuz kurumlar şunlar:

 • FTA - Freight Transprters Assciatin
 • IRU Academy - Internatinal Rad Transprt Unin'ın akademisi
 • T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

18 Ekim 2014, 13 Aralık 2014 ve 14 Şubat 2015 TMGD Sınavlarındaki ve sonrasındaki TUGEM başarı oranı nedir?

TUGEM'in efsane olan başarı oranları ile alınan notların detayını ilk sınavdan beri isim isim açıklamaya devam ediyoruz. Sadece oran vermiyoruz isimleri açıklıyoruz. 900'ü aşkın kursiyerimizin TMGD' olmasını sağladık bununla birlikte Bakanlıktan yetki alan 105 Eğitim kurumunun toplamda 7000 e yakın TMGD çıkarmıştır. Bu rakamlar dahi TUGEM'in TMGD Eğitiminde farkını ortaya koymaktadır.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etme ya da Hizmet Alımı Neden Zorunlu?

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Tehlikeli Madde Mevzuatı Kapsamı Cezalar

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında taraflar belirtilen yükümlülüklere uymadıkları takdirde ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır.

Firmaya TMGD bulundurmadığı her ay için 3144 TL idari para cezası verilecektir.

ADR Sözleşmesi'nin Getirdiği Yükümlülükler Nelerdir?

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Kanuni düzenlemeler sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendiriyor.

ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar:

 • Gönderen
 • Paketleyen
 • Yükleyen
 • Dolduran
 • Taşımacı
 • Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler
 • Alıcı
 • Boşaltan
 • Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi İçeriği

 • 64 ders saati olarak uygulanır.
 • RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için yirmibir er  ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.
 • Her bir eğitim programı en fazla 20 kursiyerden oluşmaktadır.
 • Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz.

Eğitim müfredatı:

 • 1. Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.
 • 2. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).
 • 3. Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).
 • 4.İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.
 • 5. Taşıma evrakı hakkında bilgiler.
 • 6. Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).
 • 7. Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.
 • 8. Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
 • 9. Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.
 • 10. Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
 • 11. Elleçleme ve istifleme kuralları.
 • 12. Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.
 • 13.  Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).
 • 14.  Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
 • 15.  Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.
 • 16. Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.
 • 17. Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
 • 18. Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.
 • 19. Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raprlanması.
 • 20. İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.

* Eğitim ücretine sınavda da kullanabileceğiniz eğitim materyalleri dahildir!

Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri

(1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

 • 1. Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
 • 2. Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
 • 3. İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektrnik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:
 • 4. Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.
 • 5. Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.
 • 6. ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.
 • 7. Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını.
 • 8. ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.
 • 9. Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.
 • 10. Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
 • 11. İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
 • 12. Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
 • 13. Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.
 • 14. Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
 • 15. Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • 16. Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
 • 17. Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, perasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
 • 18. Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı lmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
 • 19. Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken döküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
 • 20. ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.
 • 21.  Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.
 • 22.  İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.
 • 23.  Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
 • 24. Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

(3) TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sınavı

Türkiye'deki uygulamada ise şu ana kadar yapılan TMGD sınavları 40 soruluk çoktan seçmeli test şeklinde uygulanmaktadır.

TMGD - TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI BELGESİ VE EĞİTİMİNİN YENİLENMESİ

Sertifika 5 yıl süresince geçerlidir. Sertifikanın geçerlilik süresi, sertifika sahibinin sertifikanın geçerliliği bitmeden önceki son yılda sınava girip, sınavı geçmesi halinde 5 yıl süre ile uzatılabilir.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı yenileme eğitimleri kaç yılda bir alınmalıdır?

TMGD’ler, ADR/RID’da yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.

 

TMGD Belgesi Nasıl Alınır?

TMGD Sınavından 70 puan ve üzeri alan kursiyerlerimizin TMGD sertifikasını çıkartabilmeleri için aşağıdaki evraklarla birlikte "Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün GMK Bulvarı No:128/A Maltepe-Ankara” adresine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Üniversite mezuniyetini gösterir diploma veya bitirme belgesinin noter onaylı sureti (Diploma yabancı bir ülkeden alınmış ise Yeminli Tercüme Bürolarınca yapılmış Türkçe tercümesinin noter onaylı sureti ),
 4. Adli sicil kayıt belgesi,
 5. Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden birinden alınmış uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
 6. Dekont (Halk Bankası e-devlet ödemelerinden TMGD sınav ücretinin yatırıldığı hesaba TMGD Harç Bedeli olarak 571 TL yatırıldığına dair dekont aslı.TC numaranızı verdiğinizde sistemde isminizin görülmesi gerekmektedir)

Belgeniz dilekçenizde belirttiğiniz adrese Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından posta ile gönderilecektir.

TMGD Eğiticisi Belgesi Nasıl Alınır?

13 Aralık 2014 TMGD sınavından 80 ve üzeri puan alan kursiyerlerimizden TMGD Eğiticisi olmak isteyenlerin aşağıdaki evrakları hazırlamaları gerekmektedir.

TMGDE Belgesi almak için;

 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Lisans Diplomasının noter onaylı sureti,
 4. Adli Sicil Kaydı Belgesi,
 5. Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
 6. TMGDS’nin fotokopisi,
 7. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında; İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça dillerinden birinden asgari 65 düzeyinde puan aldığını gösteren belge veya dil yeterliği bakımından bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin noter veya idarece onaylı sureti(16.07.2014 tarihliÖSYM’nin yayımladığı Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosu baz alınacaktır.)
 8. TMGDE Belgesi ücreti, Bakanlığımıza yukarıdaki belgelerle resmi müracaattan sonra Bakanlığımız otomasyon sistemi üzerinden oluşturulacak olup, ücret Halkbankası’na(SRC ödemeleri kısmına) TC. Kimlik Numarası ile yatırılacaktır.

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!
DİĞER ÜRÜNLER

Adr (Src 5) Belgesi Ve Adr (Src 5) Eğitimi

Samsun-İlkadım

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Copyright, Her hakkı saklıdır.cepfirma.com | 2019

Iyzico
Türkiye'nin En Kapsamlı Firma Rehberi (cepfirma.com)